Arandora Fort


Arandora fort is een Portugees fort dat gebruikt werd als basiskamp. Dit werd ingenomen door de Nederlanders in 1665 en gebruikte het als een fortificatie tegen de wil van Rajasingha II, koning van Kandy. Met de gespannen relaties, in oktober 1670 werd het aangevallen en veroverd door de koning, de bouw waar hij nooit toestemming voor had gegeven, zorgde ervoor dat het gehele garnizoen als gevangenen werden weggevoerd.

De Nederlanders drongen aan op de vrijlating van hun mannen, bedreigden de koning en maakte represailles, zo blokkeerden zij de havens van Batticaloa, Kottiar en Kalpitiya maar de koning bleef onbewogen.

Arandora - Accuras - Hakmana

Accuras, Hakmana en Katuwana


In Accuras (Akuressa), aan de Nilwala rivier ten noordwesten van Matara, was een

secundaire VOC-post gevestigd. De post diende als steunplaats voor het ca. 40 km

ten noorden van Matara en Tangalle in het binnenland gelegen kleine fort

Katuwana (Catoene).


Fort Hakmana


In de 16e eeuw was de Matara divisie in handen van het Koninkrijk 'Kotte'.

Het fort werd gebouwd op Hakmana tijdens de periode van de Portugese tijd

vooral voor hun bescherming. Vandaag is het bekend als 'Kotudorakada' (fort poort) dichtbij Pallawela, Hakmana.

In 1645 hadden de Nederlanders daar het fort overgenomen. Er is weinig meer van over. Het regerings consultatiebureau is op dit moment gelegen op deze plaats.


Samen met het eveneens kleine fort Hakmana was Accuras bedoeld om de verbinding en de communicatie tussen Matara aan de kust en Katuwana aan de grens te bevorderen. Het waren kleine versterkingen bestaande uit aarden wallen met palissaden (paggers). Accuras, Hakmana en Katuwana moesten Matara en Tangalle beschermen tegen aanvallen vanuit het binnenland. Tijdens de opstand van 1761 werd Katuwana ingenomen door troepen uit Kandy. Zij bliezen de poort op en de muren werden zoveel mogelijk geslecht en vernietigd.

Van deze drie forten bestaat alleen Katuwana nog.

Arandora Fort

Arandora fort is een Portugees fort dat gebruikt werd als basiskamp. Dit werd ingenomen door de Nederlanders in 1665 en gemaakt als een fortificatie tegen de wil van Rajasingha II, koning van Kandy. Met de gespannen relaties, in oktober 1670 werd het aangevallen en veroverd door de koning, de bouw waar hij nooit toestemming voor had gegeven, zorgde ervoor dat het gehele garnizoen als gevangenen werden weggevoerd.
De Nederlanders drongen aan op de vrijlating van hun mannen, bedreigde de koning en maakte represailles, zo blokkeerde zij de havens van Batticaloa, Kottiar en Kalpitiya maar de koning bleef onbewogen.
Arandora - Accuras - Hakmana
Accuras, Hakmana en Katuwana

In Accuras (Akuressa), aan de Nilwala rivier ten noordwesten van Matara, was een
secundaire VOC-post gevestigd. De post diende als steunplaats voor het ca. 40 km
ten noorden van Matara en Tangalle in het binnenland gelegen kleine fort
Katuwana (Catoene). 

Fort Hakmana

In de 16e eeuw de Matara divisie was in handen van koninkrijk 'Kotte'.
Het fort werd gebouwd op Hakmana tijdens de periode van de Portugese tijd
vooral voor hun bescherming. Vandaag is het bekend als 'Kotudorakada' (fort poort)
dicht bij Pallawela, Hakmana.
In 1645 hadden de Nederlanders daar het fort overgenomen.
Er is weinig meer van over.
Het regering consultatiebureau is gelegen op deze plaats dit moment.

Samen met het eveneens kleine fort Hakmana was Accuras bedoeld om de verbinding en de communicatie tussen Matara aan de kust en Katuwana aan de grens te bevorderen. Het waren kleine versterkingen bestaande uit aarden wallen met palissaden (paggers). Accuras, Hakmana en Katuwana moesten Matara en Tangalle beschermen tegen aanvallen vanuit het binnenland. Tijdens de opstand van 1761 werd Katuwana ingenomen door troepen uit Kandy. Zij bliezen de poort op en de muren werden zoveel mogelijk geslecht.
Van deze drie forten bestaat alleen Katuwana nog.

VOC_Home.html
© voc-sri-lanka.nl 2011
NegomboNegombo.html
Start paginaKalpitiya.htmlArippu.html
Negombo
Mannar.html
Kalpitiya
Pooneryn.html
ArippuJaffna.html
MannarKayts_Hammenhiel.html
PoonerynElephant_Pass_Pyl_Beschutter.html
JaffnaDelft_Island.html
Kayt’s HammenhielTrincomalee.html
Elephants Pass/Pyl/BeschutterBatticaloa.html
Delft IslandHambantota.html
TrincomaleeTangalle.html
BatticaloaMatara.html
HambantotaGalle.html
TangalleKalutara.html
MataraColombo.html
GalleBin._Hanwella.html
KalutaraBin._Ruwanwella.html
ColomboBin._Balana_sitawaka.html
Hanwella
RuwanwellaBin._Katuwana.html
Balana/Sitawaka
Arandora/Accuras/HakmanaVOC_Home.html
Katuwana
Extra InformatieInformatie.html
Start pagina
FortenKaart_van_de_Forten.html
Extra InformatieArchitectuur.html
Dutch BurghersDutch_Burghers.html
Nederlandse TaalNederlandse_Taal.html
VOC-ReizenVOC-Reizen.html