Kayt's Island Fort

Een Portugees fort met vier ronde bastions, door de Nederlanders veroverd maar die geen pogingen hebben gedaan om het fort te herstellen, of te bemannen.


Hammenhiel

Het fort van Hammenhiel werd gebouwd door de Portugezen in het midden van de 17de eeuw met ontgonnen koraal en werd uitgeroepen tot Fortaleza Real (Fort Royal). De Nederlandse naam was Hammenhiel (hiel van de Ham) en werd herbouwd door hen in 1680. Het fort is gebouwd op een klein eiland tussen het eiland en Kayt's Karaitivu van Jaffna-schiereiland.

Kayt’s - Hammenhiel

Cais - Ourature - Hams hiel

De vreemde rust van het kleine Nederlandse water-fort, Hammenhiel, investeerd dit gedenkteken met een gevoel van vertrokken nut die het meest opvallend is.

Het staat op een rots bij de ingang van de Jaffna lagune, en is aan alle kanten omringd door de zee. In die vergeten dagen van tumult, Hammenhiel bewaakte het noorden, zoals Fort Mannar in het zuiden en om de passage te bewaken voor de doorvaart naar het Jaffna fort.


Het fort is achthoekig van vorm en de basis van de wallen ligt in de branding. Het lijkt erop dat de muren oorspronkelijk zijn verhoogd en versterkt op bevel van de Portugese gouverneur van Jaffna, Antonio Amaralde Menezes, een paar jaar vóór de komst van de Nederlanders.

De historicus Baldaeus, die samen met het Nederlandse leger was bij de aanval op Jaffna, geeft een korte beschrijving van de blokkade, en de aanval op Hammenhiel door de vloot, voordat Jaffna capituleerde tweehonderdtweeëntachtig jaar geleden. De Portugezen hielden stand voor twee weken en moesten zich over geven door het gebrek aan drinkwater.

Toen de Nederlanders dit waterfort vonden bemerkten zij dat de zandbank waarop het fort gebouwd was ondermijnd werd door de stromingen van het noordoosten in de moesson periode. Zij hebben dit verholpen door een golfbreker van stenen te plaatsen. De Portugezen hadden het gebouwd met hollen wallen en hadden het dak met balken en een vloer van steen afgedekt, met het oog de ruimte die tussen de wallen ontstond te gebruikten voor het opslaan van materialen en munitie.


Aangezien de balken werden onderworpen aan verval, en de vloeren het gewicht van de kanonnen en de verplaatsing van deze kanonnen waarschijnlijk niet aan kon beschouwden de Nederlanders dit als een fout en ze vervingen het dak door een geheel stenen gewelf.


Ten slotte profiteerden de Nederlanders door fouten van hun voorgangers en namen speciale moeite om een bevredigende watervoorziening te waarborgen. Aan de noordzijde van het fort bouwden ze een enorm reservoir, geplaveid met 'Nederlandse stenen  voor het behoud van het regenwater. Dit reservoir was echter zo hoog gebouwd dat het boven de borstweringen uit kwam en werd dus blootgesteld aan mogelijkheden aanvallen van de vijand. Bij latere inspecties werd het defect uit die tijd aangetekend, maar aangezien het een nieuw werk was, werd het toegestaan te blijven tot het moment dat wijzigingen konden worden uitgevoerd. Tot op de dag van heden is het bespaard en levert nog steeds helder, fris water.


Vanaf juni 2013 kun je dit fort bezoeken en zelfs in overnachten, de Srilankan Navy heeft dit fort in beheer zoals ook het op het vaste land gelegen hotel op de voormalige

marine basis. Dus bij uitstek een leuke plek

om het ware fort gevoel te ontdekken.

Kayt's Island Fort

Een Portugees fort met vier bastions ronde, door de Nederlanders veroverd maar die geen pogingen hebben gedaan om het te herstellen, of te bemannen.

Hammenhiel

Het fort van Hammenhiel werd gebouwd door de Portugezen in midden van de 17de eeuw met ontgonnen koraal en werd uitgeroepen tot Fortaleza Real (Fort Royal). De Nederlandse naam was Hammenhiel (hiel van de Ham) en werd herbouwd door hen in 1680. Het fort is gebouwd op een klein eiland tussen het eiland en Kayt's Karaitivu van Jaffna-schiereiland.
Kayt’s - Hammenhiel
"De vreemde rust van het kleine Nederlandse water-fort, Hammenhiel, investeert dit gedenkteken met een gevoel van vertrokken nut die het meest opvallend.
Het staat op een rots bij de ingang van Jaffna lagune, en is aan alle kanten omringd door de zee. In die vergeten dagen van tumult, Hammenhiel bewaakte het noorden, zoals Fort Mannar in het zuiden en om de passage te bewaken voor de doorvaart naar het Jaffna fort. 

Het fort is achthoekig van vorm en de basis van de wallen ligt in de branding. Het lijkt erop dat de muren oorspronkelijk zijn verhoogd en versterkt op bevel van de Portugese gouverneur van Jaffna, Antonio Amaralde Menezes, een paar jaar vóór de komst van de Nederlanders.

De historicus Baldaeus, die samen met het Nederlandse leger was bij de aanval op Jaffna, geeft een korte beschrijving van de blokkade, en de aanval op Hammenhiel door de vloot, voordat Jaffna capituleerde tweehonderdtweeëntachtig jaar geleden. De Portugezen hielden stand voor twee weken en moesten zich over te geven door het gebrek aan drinkwater.VOC_Home.html
Toen de Nederlanders dit waterfort vonden bemerkte zij dat de zandbank waarop het gebouwd was ondermijnd werd door de stromingen van het noordoosten in de moesson periode. Zij hebben dit verholpen door een golfbreker van stenen. De Portugezen hadden het gebouwd met hollen wallen en hadden het dak met balken en een vloer van steen afgedekt, met het oog de ruimte die tussen de wallen ontstond te gebruikten voor het opslaan van materialen en munitie.

Aangezien de balken werden onderworpen aan verval, en de vloeren het gewicht van de kanonnen en de verplaatsing van deze kanonnen waarschijnlijk niet aan kon beschouwde de Nederlanders dit als een fout en ze vervingen het dak door een geheel stenen gewelf.

Ten slotte profiteert door de fout van hun voorgangers, namen de Nederlanders speciale moeite om een bevredigende watervoorziening te waarborgen. Aan de noordzijde van het fort bouwden ze een enorm reservoir, geplaveid met 'Nederlandse stenen " voor het behoud van het regenwater. Dit reservoir was echter zo hoog gebouwd dat het bereikt boven de borstweringen kwam en werd dus blootgesteld aan eventuele brand en mogelijkheden voor de vijand. Bij latere inspecties werd het defect uit die tijd aangetekend, maar aangezien het een nieuw werk was, werd het toegestaan te blijven tot het moment dat wijzigingen konden worden uitgevoerd. Tot op de dag van heden is het bespaard en levert nog steeds helder, fris water.
© voc-sri-lanka.nl 2011Negombo.html
KalpitiyaKalpitiya.html
Start paginaArippu.htmlMannar.html
Negombo
Pooneryn.html
Kalpitiya
Jaffna.html
Arippu
MannarElephant_Pass_Pyl_Beschutter.html
PoonerynDelft_Island.html
JaffnaTrincomalee.html
Kayt’s HammenhielBatticaloa.html
Elephants Pass/Pyl/BeschutterHambantota.html
Delft IslandTangalle.html
TrincomaleeMatara.html
BatticaloaGalle.html
HambantotaKalutara.html
TangalleColombo.html
MataraBin._Hanwella.html
GalleBin._Ruwanwella.html
KalutaraBin._Balana_sitawaka.html
ColomboBin._Arandora_Accuras_Hakmana.html
HanwellaBin._Katuwana.html
Ruwanwella
Balana/SitawakaVOC_Home.html
Arandora/Accuras/Hakmana
KatuwanaInformatie.html
Start paginaKaart_van_de_Forten.html
ArchitectuurArchitectuur.html
Extra InformatieDutch_Burghers.html
Nederlandse TaalNederlandse_Taal.html
VOC-ReizenVOC-Reizen.html