© voc-sri-lanka.nl 2011

Nederlandse Taal

welke invloed heeft gehad op het hedendaagse

Hieronder treft U een lijst aan van een aantal Nederlandse woorden welke hun weg hebben gevonden in de hedendaagse taal in Sri Lanka

Het wapen van Ceylon (Sri Lanka)

Advokaat            advakat

Aardappel           artappel

Akte                    aktaya

Administratie      administrasi

Aanbeeld

Aambeeld            ambal

Admiraal             ádmiral

Aas


Brigadier

Bank

Bioscoop

Broeder

Bankroet             bankolot

Boer

Boontje               booncie

Boedel                badalaya

Bakje                  bakki

Burger

Baas

Blad                    blada

Baai                    bahia

Band                   banths

Beer                    biera


Commissaris       komasaris

Cipier                 sipiri


Draad

Diploma

Duit                    doïtu

Das                     dace


Graad                 grado

Gebak                bolus


Harten

Heer

Horloge              orlozo 

Juffrouw                 jufrau


Kantoor                 kantoruwa

Kamer                   kamare

Kadaster            

Kerkhof                 kérekoppu

Kade

Kalkoen                 kalkon

Kakhuis

Koekjes                  kookis

Kelder                    keldere

Kontakt                  kontrattuva

Kwitantie               kuvitansiya

Kokdosie

Klaveren                 kalabre


Liliputter

Loterij                     lotaräyya

Laadje

Lantaarn

Lamp                      lampuwa

Laken                     lakke 


Mol

Magistraat              mahestrat

Molen                     móla

Moei                       mooy


Naam                      name

Notaris

Notitie                     notisiya


Otter

Ombudsman

Officier


Pistool                    pistolaya

Pispotje

Poffertjes

Peillood                  lodo

Schep/schop

Schoppen

Strijken                   strycken

Scharnier

Stoel

Soldaat

School                    iskola

Selderij

Secretaris                sekarataris

Suiker                     sukiri


Vaas

Vakman                  baas

Volmacht                polmah


Wijk                        wijkie

Water                     watura

Wafelijzer


Zolder                    soldere

Zegel                      segel

Start paginaVOC_Home.html
Extra InformatieInformatie.html
FortenKaart_van_de_Forten.html
ArchitectuurArchitectuur.html
Dutch BurghersDutch_Burghers.html
Nederlandse Taal
VOC-ReizenVOC-Reizen.html

De reis van Joris van Spilbergen naar Ceylon vormde het eerste begin voor de Nederlandse handel in Azië.  In Bergen op Zoom, drie jaar na zijn terugkomst in 1617, overleed Joris van Spilbergen.